משלוח מהיר

1. אספקה והובלת המוצרים

GEMS .א מציעה שירות משלוחים באמצעות צדדי ג', זאת בכדי להקל על המוכרים להעביר את התכשיטים שלהם לידי הקונים במהירות ובאבטחה. מופיע לוגו מיוחד בפרופיל/עמוד מוצר של חנות שמציעה את שירות המשלוח של GEMS.

ב. חובות מדיניות משלוח זו מסבירה את חובות המשלוח שלך כמוכר ואת הזכויות והחובות שלך כמשתמש בשירותי המשלוח של GEMS.

ג. זמן אספקת המשלוח. המוכרים אחראיים לשלוח ללקוח " מוצר מדף " ו " מוצר בהזמנה אישית " עד ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה עבור " מוצר מדף " או עד ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים מייצור הזמנה אישית עבור " מוצר בהזמנה אישית " אלא אם נכתב אחרת בדף המוצר / מוצר שאינו קיים במלאי / המוכר הודיע אחרת ללקוח במדיניות המשלוח האישית של המוכר והלקוח הסכים.

ד. עבור משלוחים ששווים עד 1,000 ₪ כולל - תוכלו לבחור בין שירות המשלוחים של חברת GetPackage לבין שירות המשלוחים האישיים של החנות בה נרכש המוצר, ככל וקיים.

ה. עבור משלוחים ששווים מעל 1,000 ש"ח - כרגע לא קיים שירות משלוח של GEMS אלא רק באמצעות שימוש בשירות המשלוחים האישיים של החנות בה נרכש המוצר, ככל וקיים.

ו. שימוש במשלוח GetPackage הינו בכפוף להסכמה לתנאי השימוש בשירות:

קישור לתנאי השימוש של חברת משלוח GETPACKAGE

ז. השלם את חובותיך ותקבל משלוח מהיר עד הבית! GEMS תפעל כדי לספק את המוצר למשתמש בכפוף לקבלת מלוא התשלום עבורו. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שנמסרה על ידי המשתמש, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.

ח. ימי עסקים. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 18:00.

GEMS .ט עושה את מירב מאמציה בכדי לוודא שכלל ההזמנות יסופקו במועדן. אך עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד 7 ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר, עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא למשתמש כל טענה כנגד החברה בעניין זה. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי ו/או מיוצרים באופן אישי ו/או מיוחד עבור המשתמש, ועל פריטים שנמסרה לגביהם הודעה כאמור למשתמש מבעוד מועד.

י. שירות משלוח אישי של החנות הינה באחריות החנות. בכל מקרה בו חנות באתר מציעה שירות משלוחים אישי, אספקת המוצרים ושליחתם תהא בהתאם לכשסוכם בין החנות לבין המשתמש. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראיים על אלו. לוגו מיוחד מופיע בפרופיל/עמוד מוצר של חנות שמציעה שירות משלוח אישי. 

יא. משלוח במקומות מחוץ לגבולות חברות המשלוח. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעות חברות המשלוחים, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברות המשלוחים.

יב. אזורים מוגבלים לגישה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברות המשלוחים, החברה ו/או חברות המשלוחים יהיו רשאים לספק את המשלוח למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות המשתמש לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

יג. מוצר שאזל מהמלאי. GEMS עושה את מירב מאמציה לוודא שכלל החנויות באתר מנהלות את המלאי שלהן באופן מקוון ומיידי, אך מובהר למען הסר ספק כי החנות לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהחנות תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לה ותבטל את החיוב במידה ובוצע. יובהר כי ל-GEMS לא תהיה כל אחריות בגין כל אלו. החברה תשלח למשתמש הודעת דוא"ל ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי והמשתמש לא יחויב בגין הפריטים שחסרים.

יד. קיבלת מוצר? תבדוק אותו. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע בפרמטרים המופיעים בדף אישור ההזמנה ובפרטי גילוי נאות של המוצר באתר, ואם כלל הסימנים אשר מחויבים להימצא על התכשיט ישנם (עמידה בתקן זהב ויהלומים).

טו. למען הסר ספק יצוין כי הפרמטרים המחייבים לכל מוצר שנרכש, הינם הפרמטרים המצוינים בטופס גילוי נאות של כל מוצר.

שיתוף:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5