מדיניות יהלומים של GEMS

1. רישיון - תכשיטן אשר מוכר יהלום טבעי, כשהוא משובץ בתכשיט יצהיר בפני החברה כי:

  • רכש אותו מסוחר מורשה אמין בעל רישיון לעוסק ביהלומים יצרן או סוחר בעל רישיון לעיסוק בסחר ביהלומים ובכפוף לחוקי המסחר בישראל.

  • עבודת שיבוץ היהלום הטבעי ע"ג התכשיט בוצעה ע"י סוחר בעל רישיון לעיסוק בסחר ביהלומים או ע"י סוחר בעל רישיון לעוסק ביהלומים יצרן או ע"י סוחר בעל רישיון לעוסק ביהלומים צורף.

  • במידה והתכשיטן איננו בעל הרישיון כאמור – יספק לחברה את שם הספק ו/או פרטי העוסק ממנו רכש את היהלום ואת פרטי העוסק שביצע את שיבוץ היהלום ע"ג התכשיט.

2. תעודה גמולוגית – GEMS מחייבת את המוכרים באתר לספק עבור כל יהלום טבעי ו/או יהלום מעבדה שמשובץ בתכשיט ושלא משובץ,  אשר משקלו מ- 0.30 קראט ומעלה לספק עמו תעודה גמולוגית מטעם מעבדה מורשית.

GEMS מחייבת את המוכרים באתר לספק תעודה גמולוגית כבר מ-0.30 קראט!

3. יהלומן אשר מעוניין למכור יהלומים טבעיים לתכשיטן/יהלומן אחר, בפלטפורמת GEMS B2B מחויב ברישיון עיסוק בסחר ביהלומים או ברישיון לעוסק ביהלומים יצרן.

4. יהלומן אשר מעוניין לרכוש יהלומים טבעיים מיהלומן אחר בפלטפורמת GEMS B2B נדרש להיות בעל רישיון עיסוק בסחר ביהלומים או ברישיון לעוסק ביהלומים יצרן או בעל רישיון לעוסק ביהלומים צורף. אין ברישיון עוסק ביהלומים צורף רשות לסחור ביהלומים שנרכש.

5. טבלת סיכום תקן יהלומים באתר ג'מס:

6. דוגמא לרישיון עיסוק בסחר יהלומים מטעם המדינה

7. דוגמא לרישיון עיסוק ביהלומים מסוג יצרן מטעם במדינה

8. דוגמא לרישיון עיסוק ביהלומים מסוג צורף מטעם המדינה