מדיניות זהב של GEMS

1. על המוכר באתר GEMS לעמוד בתוקף חוק התקנים הישראלי בתקן זהב 299 של מכון התקנים הישראלי. 

ראה סרטון הסבר שפורסם על ידי מעון התקנים בתאריך 3.8.2022.

2. החוק קובע כי כל מוצר זהב שמשקלו עולה על 1 גרם, בין אם מיוצר בארץ ובין אם מיובא, חייב לעבור תהליך של אימות דרגת טוהר הזהב.

3. מוצרים בעלי דרגת טוהר של פחות מ- 375 אלפיות זהב (9 קרט) אינם נחשבים מוצר זהב ולכן אינם מחויבים בסימון ולא יכונו בשם מוצר זהב.

4. עמידה בחוק התקנים הקובע שעל כל מוצר חייבים להופיע שלושה סימנים:

  • סימן היצרן או היבואן בצורה גלויה לעין.

  • סימן טוהר הזהב- בקרטים או באלפיות.

  • סימן אימות הטוהר, שמוכיח שאכן סימון טוהר הזהב נכון.

5. שני הסימנים הראשונים מוטבעים על התכשיט על-ידי היצרן, סימן האימות מוטבע על התכשיט במעבדה למתכות יקרות במכון התקנים. בתמונה המצורפת ראה ייצוג הסימונים השונים בדרגת טהור של הזהב.

6. מוצרי זהב שאינם מסומנים שלושת הסימונים הללו, אסורים לשיווק באתר החבר!

7. כאשר תכשיטן מתקן או עושה שינוי בתכשיט קיים של לקוח (כגון תיקון שרשרת, הרחבת טבעת וכד') עליו להקפיד להשתמש בזהב באותה דרגת טוהר של התכשיט הקיים ולאחר ביצוע התיקון לתעד את כלל התיקונים שנעשו.

שיתוף:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5