אמינות

1. אמינות התכשיטנים ויהלומנים בקהילת GEMS

א. המוכר באתר בעל ותק מינימלי של 3 שנות ניסיון בענף התכשיטים.

ב. מוכר יהלומים לא משובצים בעל ותק של 8 שנות ניסיון בסחר יהלומים.

ג. המוכר מצהיר ומתחייב כי עומד בדרישות תקן זהב ויהלומים כאמור לעיל. 

2. מדיניות תקן זהב באתר GEMS

א. על המוכר באתר GEMS לעמוד בתוקף חוק התקנים הישראלי בתקן זהב 299 של מכון התקנים הישראלי. 

ראה סרטון הסבר שפורסם על ידי מעון התקנים בתאריך 3.8.2022.

ב. החוק קובע כי כל מוצר זהב שמשקלו עולה על 1 גרם, בין אם מיוצר בארץ ובין אם מיובא, חייב לעבור תהליך של אימות דרגת טוהר הזהב.

ג. מוצרים בעלי דרגת טוהר של פחות מ- 375 אלפיות זהב (9 קרט) אינם נחשבים מוצר זהב ולכן אינם מחויבים בסימון ולא יכונו בשם מוצר זהב.

ד. עמידה בחוק התקנים הקובע שעל כל מוצר חייבים להופיע שלושה סימנים:

  • סימן היצרן או היבואן בצורה גלויה לעין.

  • סימן טוהר הזהב- בקרטים או באלפיות.

  • סימן אימות הטוהר, שמוכיח שאכן סימון טוהר הזהב נכון.

ה. שני הסימנים הראשונים מוטבעים על התכשיט על-ידי היצרן, סימן האימות מוטבע על התכשיט במעבדה למתכות יקרות במכון התקנים. בתמונה המצורפת ראה ייצוג הסימונים השונים בדרגת טהור של הזהב.

ו. מוצרי זהב שאינם מסומנים שלושת הסימונים הללו, אסורים לשיווק באתר החבר!

ז. כאשר תכשיטן מתקן או עושה שינוי בתכשיט קיים של לקוח (כגון תיקון שרשרת, הרחבת טבעת וכד') עליו להקפיד להשתמש בזהב באותה דרגת טוהר של התכשיט הקיים ולאחר ביצוע התיקון לתעד את כלל התיקונים שנעשו.

3. מדיניות תקן יהלומים באתר GEMS

א. רישיון - תכשיטן אשר מוכר יהלום טבעי, כשהוא משובץ בתכשיט יצהיר בפני החברה כי:

  • רכש אותו מסוחר מורשה אמין בעל רישיון לעוסק ביהלומים יצרן או סוחר בעל רישיון לעיסוק בסחר ביהלומים ובכפוף לחוקי המסחר בישראל.

  • עבודת שיבוץ היהלום הטבעי ע"ג התכשיט בוצעה ע"י סוחר בעל רישיון לעיסוק בסחר ביהלומים או ע"י סוחר בעל רישיון לעוסק ביהלומים יצרן או ע"י סוחר בעל רישיון לעוסק ביהלומים צורף.

  • במידה והתכשיטן איננו בעל הרישיון כאמור – יספק לחברה את שם הספק ו/או פרטי העוסק ממנו רכש את היהלום ואת פרטי העוסק שביצע את שיבוץ היהלום ע"ג התכשיט.

ב. תעודה גמולוגית – GEMS מחייבת את המוכרים באתר לספק עבור כל יהלום טבעי ו/או יהלום מעבדה שמשובץ בתכשיט ושלא משובץ,  אשר משקלו מ- 0.30 קראט ומעלה לספק עמו תעודה גמולוגית מטעם מעבדה מורשית.

GEMS מחייבת את המוכרים באתר לספק תעודה גמולוגית כבר מ-0.30 קראט!

ג. יהלומן אשר מעוניין למכור יהלומים טבעיים לתכשיטן/יהלומן אחר, בפלטפורמת GEMS B2B מחויב ברישיון עיסוק בסחר ביהלומים או ברישיון לעוסק ביהלומים יצרן.

דיהלומן אשר מעוניין לרכוש יהלומים טבעיים מיהלומן אחר בפלטפורמת GEMS B2B נדרש להיות בעל רישיון עיסוק בסחר ביהלומים או ברישיון לעוסק ביהלומים יצרן או בעל רישיון לעוסק ביהלומים צורף. אין ברישיון עוסק ביהלומים צורף רשות לסחור ביהלומים שנרכשו.

ה. טבלת סיכום תקן יהלומים באתר ג'מס:

 ו. דוגמא לרישיון עיסוק בסחר יהלומים מטעם המדינה:

ז. דוגמא לרישיון עיסוק ביהלומים מסוג יצרן מטעם במדינה

ח. דוגמא לרישיון עיסוק ביהלומים מסוג צורף מטעם המדינה